Клуб

Інтелектуальний дискусійний клуб Benjamin Franklin’s Club – це спільнота, яка об’єднює людей, що прагнуть пізнавати і осмислювати навколишній світ.

Ми – товариство інтелектуалів, які згуртувалися без огляду на спеціалізації, зацікавлення, професійний і життєвий досвід.

Ми об’єднуємо тих, хто думає, аналізує, обговорює і шукає відповіді на сучасні актуальні питання. 

Клуб – це платформа якісного спілкування, обміну думками, судженнями, ідеями, і, також, персонального розвитку. Платформа аргументованих дискусій, метою яких є не стільки пошук єдиної і незаперечної істини, скільки побудова багатовимірної об’ємної картини всесвіту.

Ми просуваємо “концепцію аргументованих обговорень” як найбільш ефективний спосіб обміну думками, генерації нових ідей і пошуку багатополюсних взаємовигідних рішень.

Участь в клубі беруть представники найрізноманітніших професій і галузей.

Benjamin Franklin’s Club названий на честь американського просвітника і вченого. В основу роботи BFC покладено модель Клубу шкіряних фартухів заснованого Бенджаміном Франкліним у Філадельфії у 1728 році. Пізніше просвітницька спілка, учасники якої займалися самоосвітою і поширенням знаннь, трансформувалоася у Американське філософське товариство, яке існує дотепер і об’єднує кращі уми сучасності.

Місія Benjamin Franklin’s Club – розвивати культуру інтелектуального спілкування. В клубі обговорюють різноманітні теми в атмосфері довіри і взаємоповаги. BFC поширює позитивні соціальні зміни шляхом саморозвитку учасників і продукування корисного для інших.